Indienstnemingspremie

 

Doel:  Bij de indienstneming van een werkzoekende maakt een werkgever kosten. Mogelijk zijn deze kosten een belemmering voor een indienstname. Om werkgevers hierin tegemoet te komen kunnen zij een indienstnemingspremie krijgen.
Wanneer:   Een werkgever ontvangt een tegemoetkoming voor bedrijfskosten wanneer een werkzoekende in het kader van de Participatiewet een arbeidsovereenkomst verleent. Deze tegemoetkoming is maximaal € 5.000,- per kalenderjaar (bij een voltijd dienstverband). De premie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt. De tegemoetkoming wordt niet verstrekt als de werkgever op grond van een andere regeling aanspraak maakt op financiële tegemoetkomingen in verband met de indiensttreding van de werknemer.
Voorwaarden: 
  • De werkzoekende heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar valt buiten de doelgroep Banenafspraak.
  • De duur van de arbeidsovereenkomst is minimaal een half jaar.
  • De indienstnemingspremie bedraagt maximaal € 5.000,= per kalenderjaar bij een voltijddienstverband. Het bedrag kan naar rato worden vastgesteld mits het dienstverband minimaal zes maanden duurt.
  • Uitbetaling vind achteraf plaats per periode van zes maanden.
  • De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt.
Aanvragen: Naam gemeente, contactpersoon en e-mailadres
NB Deze premie wordt niet opgenomen in de subsidiecalculator, maar wordt als maatwerk-instrument gehanteerd.

Overige informatie

Waarom participatieplaats inzetten?
Maximale tijdsduur
Wat zijn de mogelijkheden i.c.m. scholing?
Wat zijn de mogelijkheden i.c.m. een een premie?