Premiekorting Banenafspraak

 

Wanneer: De wetswijziging 01-01-2016 Harmonisering instrumenten Participatiewet voorziet op verzoek van de Werkkamer voor een periode van vijf jaar (2016-2020) in een gelijke premiekorting van € 2.000,00 per jaar, gedurende maximaal drie jaar voor de hele doelgroep van de banenafspraak, ongeacht de hoogte van het loon van de werknemer. Werkgevers die vanaf januari 2016 een werknemer uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, ontvangen deze premiekorting (ook wel: mobiliteitsbonus).

De premiekorting van € 3.500,00 voor werknemers uit de Wajong-doelgroep komt hiermee te vervallen; voor deze werknemers ontvangen werkgevers vanaf 2016 ook € 2.000,00.

De verrekening van de korting vindt in 2016 en 2017 nog plaats via de belastingaangifte. Vanaf 2018 wordt de premiekorting omgebogen naar een Loonkostenvoordeel (LKV).

Duur: Detacheringsperiode duurt maximaal 23 maanden.
Aanvragen: www.belastingdienst.nl

 

Meer informatie

Banen uit de banenafspraak (voorheen garantiebanen)
Geprioriteerde doelgroep
Doelgroep uit doelgroepregister
Aantal uur