Ziektewetuitkering (no-risk)

 

Wanneer:   Wanneer de werkgever een nieuwe werknemer in dienst heeft genomen met een ziekte of arbeidshandicap, dan kan deze werkgever een ziektewetuitkering krijgen bij ziekte van zijn werknemer. Dit kan wanneer de werknemer gedurende de eerste 5 jaar ziek wordt, ongeacht oorzaak ziekte.
Betrekking op: 
 • Totale ziektewetuitkering, ongeacht de reden en duur van de ziekte;
 • Duur uitkering is maximaal 2 jaar ziektewetuitkering
 • In bijzondere gevallen wordt deze verlengd met 5 jaar.
Subsidie:
 • 1ste jaar: tussen de 70 en 100% van het dagloon;
 • 2de jaar: 70% van het dagloon.
Voorwaarden: 
 • Werknemer krijgt een WIA-, WAO-, WAZ-uitkering of werknemer behoort tot de doelgroep jonggehandicapten en heeft ooit een Wajong-uitkering gehad.
 • Werknemer heeft problemen (gehad) door ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en gaat binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs aan het werk.
 • De werknemer heeft een verklaring gekregen van het UWV dat hij een arbeidshandicap heeft;
 • De werknemer is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en hij is vanuit de WW bij de werkgever in dienst gekomen. Deze werknemer krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.
 • N.B.: dit geldt ook voor arbeidsgehandicapten met een Wwb- of een Anw-uitkering of NUG. Hiervoor dient een ‘’indicatie voor de no-risk polis en een premiekorting”” aangevraagd te worden bij het UWV Werkbedrijf.
 • 2 jaar ingeschreven bij UWV
 • 2 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van gemeente
 • een medische uren beperking hebben van minimaal 35% ten opzichte van een dienstverband van 40 uren
Arbeidsongeschikt maar geen recht op WIA-uitkering Is werknemer bij vorige werkgever arbeidsongeschikt geworden, maar heeft hij geen WIA-uitkering gekregen i.v.m. minder dan 35% arbeidsongeschiktheid, dan heeft hij toch recht op een no-riskpolis in de volgende gevallen:

 • op de eerste werkdag van de 13 weken voor einde wachttijd WIA, had werknemer geen andere werkgever dan bij wie hij/zij oorspronkelijk ziek is geworden. Of indien werknemer wel een andere werkgever had, maar daar al werkte toen wachttijd WIA begon. Een proefplaatsing of detachering is geen dienstverband.
 • Werknemer kon geen eigen of passend werk doen bij oorspronkelijke werkgever;
 • Werknemer komt binnen 5 jaar na wachttijd WIA bij werkgever in dienst
Aanvragen: www.uwv.nl

 

Overige informatie

Compensatie voor ziekteverzuimrisico (no-risk)
Doelgroep
Is de no-riskpolis via UWV landelijk uniform?
Wat gebeurt er bij ziekte met de loonkostensubsidie?
Wat moet een werkgever doen bij ziekte?
Hoe vindt de financiering plaats?
Lopen werkgevers nog risico op extra kosten voor de WGA?