Aan het werk zijn van, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking dat is FactorWerk zich met hart en ziel voor inzet. De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2019 laat zien dat de arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers en WIA 35-minners sinds 2014 stijgt. Ook wordt in deze infographic gekeken naar een nieuwe groep: mensen die onder de Participatiewet vallen en die in het doelgroepregister voor de banenafspraak zijn opgenomen. De arbeidsparticipatie van Wajongers, WGA’ers en WIA 35-minners sinds 2014 stijgt. Hun arbeidsparticipatie blijft wel sterk achter bij die van de Nederlandse bevolking en bij die van laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

In de editie 2019 van de Monitor Arbeidsparticipatie wordt ook gekeken naar een nieuwe groep: mensen die onder de Participatiewet vallen en die in het doelgroepregister voor de banenafspraak zijn opgenomen. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom en komen ‘nieuwe’ jonggehandicapten met arbeidsvermogen niet meer in aanmerking voor de Wajong. Zij vallen sindsdien onder de Participatiewet. Eind 2018 was 46% van de Participatiewetters in het doelgroepregister aan het werk. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. Dit is een positieve ontwikkeling, maar voor een deel veroorzaakt door de veranderingen in de samenstelling van de groep Participatiewetters in het doelgroepregister. Door deze vierde groep op te nemen, geeft de monitor een zo integraal mogelijk beeld van hoe het mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt vergaat.

Het aandeel werkgevers met een Wajonger, WGA’er of Participatiewetter uit het doelgroepregister in dienst blijft klein. In 2018 had 5,7% van de werkgevers een of meerdere Wajongers in dienst, 5,0% een of meerdere WGA’ers en 4,1% een of meerdere Participatiewetters uit het doelgroepregister. In totaal heeft eind 2018 11,9% van de werkgevers ten minste 1 werknemer uit 1 van deze 3 groepen in dienst. Dit aandeel is iets gestegen ten opzichte van 2017 (10,7 %).

De essentie van de Monitor arbeidsparticipatie 2019 is overzichtelijk gevisualiseerd in een infographic.

De volledige Monitor Arbeidsparticipatie 2019 leest u hier.

Doe er je voordeel mee!

Bron: UWV

Arbeidsparticipatei