Taart en blije gezichten bij de AH op Keizerslanden in #Deventer!  Duurzame baankansen, werkervaring en een leeromgeving, samen werken aan een #inclusievearbeidsmarkt. Dat is waar #AlbertHeijn én #FactorWerk gezamenlijk voor blijven gaan. De overeenkomst die vertegenwoordigers van Albert Heijn en de arbeidsmarktregio FactorWerk (waar #deventerwerktalent...

Vandaag 4 november  op de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt was het zover: de 35 nieuwe Regio' s in Beeld zijn gepubliceerd! Dus ook de regio Stedendriehoek en de  NoordwestVeluwe. Download de samenvatting  en ontdek: - wat de kansen en uitdagingen zijn op de regionale arbeidsmarkt zijn - waar de...

Vandaag is de aanvraag van het actieplan ‘Perspectief op Werk’ voltooid. Voorzien van handtekeningen van de bestuurders van FactorWerk, Mark Sandmann, voorzitter en Pascal Hulsegge, bestuurder ondernemersgeledingen, is het plan ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Zoek jij een uitdagende communicatieklus? Zet je dan in als communicatieadviseur voor de netwerkorganisatie FactorWerk, het regionale werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Het gaat om een nieuwe functie, die je zelf mede vormgeeft....

Extra kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren creëer je door samenwerking. Sociaal werkbedrijf Lucrato, Aventus Entreeschool en de gemeente Apeldoorn trekken hiervoor samen op. Gezamenlijk realiseren ze voor jongeren in een kwetsbare positie een opleiding, een diploma en werk....

Technologie inzetten om mensen met een beperking te laten werken en werk op een hoger niveau te doen. Harry de Boer van TNO en de Kennisalliantie Inclusie & Technologie (KIT) en Gerrie van Sunder, directeur van sociaal werkbedrijf Lucrato in Apeldoorn, zijn voorvechters van 'inclusieve...