Compensatie oudere werknemers: overname loondoorbetaling door UWV bij ziekte >13 weken

Doel:  Het vergroten van de kans op reguliere arbeid voor ouderen.
Ziektewetuitkering: Voor zieke, voormalig werkloze werknemers die voor 8 juli 1954 geboren zijn, betaalt UWV soms een Ziektewetuitkering. De uitkering betaalt UWV meestal aan de werkgever, welke deze kan verrekenen met het loon van zijn zieke werknemer. De regeling heet de Compensatieregeling oudere werknemers.
Wanneer:  
  • Werknemer is geboren voor 8 juli 1954
  • Was bij indiensttreding langer dan één jaar werkloos.
  • bij de werkgever in dienst kwam na 8 juli 2009;
  • niet langer dan 5 jaar bij de werkgever in dienst is;
  • langer dan 13 weken door ziekte niet kan werken.
Hoogte uitkering: Voor werknemers met een no-riskpolis ligt de hoogte in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon. Dit geldt ook voor werknemers voor wie de Compensatieregeling geldt. De precieze hoogte hangt af van het soort dienstverband of cao van uw werknemer. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon.
Aanvragen: www.uwv.nl/50plus (compensatieregeling)