Detachering

 

Doel:  Soms geven werkgevers aan dat landelijke regelingen (waaronder de Wet Werk en Zekerheid) een beletsel zijn om mensen met een uitkering in dienst te nemen. Dit gelet de risico’s, zoals het betalen van WW-rechten en kosten voor re-integratie eerste en tweede spoor. Voor mensen met een beperking die zijn opgenomen in het doelgroepenregister is hiervoor de no-risk polis vanuit het UWV beschikbaar. Daarnaast biedt de gemeenten werkgevers een detacheringsmogelijkheid voor werkzoekenden, die geregistreerd staan in het doelgroepregister. Het doel is het vergroten van de kansen op een betaalde baan voor werkzoekenden, die geregistreerd staan in het doelgroepregister. Dit door tegemoet te komen aan de vraag van werkgevers om werkzoekenden een kans te bieden op een baan, zonder ze direct zelf aan te nemen.
Wanneer: Werkzoekende heeft Participatiewet-uitkering en staan geregistreerd in doelgroepenregister. De werkzoekende krijgt een arbeidsovereenkomst bij Inclusief Groep en wordt vervolgens middels een detacheringsovereenkomst geplaatst bij een werkgever
Duur: Detacheringsperiode duurt maximaal 23 maanden.
Voorwaarden:
  • Cliënten die onder de Participatiewet vallen en geregistreerd zijn in het doelgroepregister.
  • De gemeente waar cliënt ingeschreven staat dient de detachering aan te vragen.
  • Cliënten waarbij de potentiële werkgever bekend is.
Uitvoering:  Inclusief Groep
Aanvragen: Naam gemeente, contactpersoon en e-mailadres