Wij staan voor u klaar.

Voor vrijwel ieder bedrijf in de regio Stedendriehoek en NW Veluwe heeft het coronavirus grote impact. Op verschillende manieren. Bij sommige bedrijven is te weinig werk en dreigen medewerkers hun baan te verliezen. Bij andere bedrijven of organisaties is juist een tekort aan medewerkers om de vraag aan te kunnen. Voorbeelden zijn de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, food en de techniek.

Wat doet FWWerktDoor!?

Wij beantwoorden vragen van werkgevers in de regio’s.Onze dienstverlening zal voorkomen dat u als werkgevers van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De doorlooptijd is kort en we geven een open en transparante terugkoppeling naar u als werkgever.

Multidisciplinair expertiseteam

Voor de complexere, personele vraagstukken in de arbeidsmarktregio hebben wij voor een multidisciplinair expertiseteam samengesteld uit publieke en private organisaties. Werkgevers kunnen dit team inroepen om in gezamenlijkheid tot antwoorden te komen die verder gaan dan reguliere in- of uitstroom vraagstukken.

Wij verbinden werkgevers met elkaar om de vraag naar en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn. Zo dragen we eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait.

‘FactorWerk Werkt Door’ is een initiatief van de netwerkpartners in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en NW Veluwe, UWV. Leren en Werken en sociale partners.