Geen verhoging WIA

 

Wanneer:  De instroom in de WIA telt niet mee voor gedifferentieerde WIA-premie van werkgever.
Voorwaarden: 
  • Werkgever neemt nieuwe werknemer aan met ene ziekte of arbeidshandicap
  • Deze werknemer krijgt na ziekteperiode uiteindelijk een WIA-uitkering
  • Voor deze werkgever had werkgever recht op een ziektewetuitkering.
Aanvragen: www.uwv.nl