Jobcoaching (gemeente)

 

Wanneer:  Wanneer u een werkzoekende met een ziekte of arbeidshandicap in dienst heeft genomen, kan u begeleiding op de werkvloer krijgen. De persoonlijke ondersteuning bestaat uit een individueel trainings- of inwerkprogramma en een systematische begeleiding van de persoon. Indien er gebruik wordt gemaakt van een proefplaatsing, kan de begeleiding op de werkplek in de proefplaatsing ingezet worden.
Duur:  De aanvraag kan in eerste instantie voor maximaal een half jaar worden toegekend. Elk half jaar bekijken wij opnieuw of de werkzoekende een jobcoach nog nodig heeft. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal drie jaar.
Omvang: In het eerste jaar begeleidt de jobcoach de werkzoekende maximaal 10% van de werktijd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan deze 15% zijn. De arbeidsdeskundige beoordeelt dit per werkzoekende. In het tweede jaar is de begeleiding maximaal 5% en in het derde jaar maximaal 3%.
Subsidie:  Wij hanteren voor jobcoaching een tarief van € 45,- exclusief BTW.
Voorwaarden: 
  • De werkzoekende behoort tot de (gemeentelijke) doelgroep loonwaardesubsidie en is opgenomen in het doelgroepenregister.
  • De werkzoekende heeft extra ondersteuning nodig, die meer is dan een werkgever normaliter biedt in het kader van inwerken.
  • De werkzoekende heeft een contract bij het bedrijf voor minimaal 12 uur per week voor minimaal 6 maanden en er is sprake van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon;
  • De omvang en kwaliteit van de door de werkgever geboden persoonlijke ondersteuning passend is.
  • De werkzoekende voor wie subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en schriftelijk instemt met de persoonlijke ondersteuning door de werkgever.
  • Er wordt gewerkt met leerdoelen, waarbij wordt geformuleerd wat de medewerker moet leren en hoe de jobcoach hier aan gaat bijdragen.
Aanvragen: Naam gemeente, contactpersoon en e-mailadres