Jobcoaching (UWV)

 

Wanneer:  Wanneer: Een werknemer in dienst van een werkgever en met een ziekte of arbeidshandicap, kan begeleiding op de werkvloer krijgen. De persoonlijke ondersteuning bestaat uit een individueel trainings- of inwerkprogramma en een systematische begeleiding van de persoon (art. 12, lid 1 sub a Re-integratiebesluit).
Subsidie: De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal uren dat werknemer werkt:

  • 1ste jaar: maximaal 15% van het aantal uren dat werknemer werkt
  • 2de jaar: maximaal 7,5% van het aantal uren dat werknemer werkt
  • 3de jaar: maximaal 6% van het aantal uren dat werknemer werkt.

Wanneer het UWV na het 3de jaar opnieuw subsidie interne jobcoaching toekent, dan gaat het UWV uit van het laagste percentage in een regime.

Voorwaarden: 
  • De werknemer voor wie subsidie wordt aangevraagd moet een structureel functionele beperking hebben;
  • De werknemer heeft een contract bij het bedrijf voor minimaal 12 uur per week voor minimaal 6 maanden en er is sprake van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon;
  • De omvang en kwaliteit van de door de werkgever geboden persoonlijke ondersteuning passend is (art. 12, lid 1 sub c Re-integratiebesluit).
  • De werknemer voor wie subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en schriftelijk instemt met de persoonlijke ondersteuning door de werkgever (art. 12, lid 1 sub d Re-integratiebesluit).
Aanvragen: www.uwv.nl

Bekijk ook de gemeentelijke regeling Jobcoaching

Extra informatie:

Definitie jobcoaching
Doel jobcoaching
Doelgroepen voor inzet jobcoaching
Het verschil tussen de interne en externe jobcoach.
De voorwaarden
Moment, duur, intensiteit en wijze van inzet jobcoaching
Kerntaken en verantwoordelijkheden
Vragen en antwoorden