Kennis- en Participatiefestival

Het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en deProgrammaraad organiseren het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Dit festival is op 24 mei 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur met een inloop vanaf 9.30 uur in 1931 Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch. De staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, openen de bijeenkomst.

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt. Goede samenwerking tussen de sector GGZ en de sector Werk & Inkomen is daarbij een belangrijke succesfactor. De afgelopen periode zijn er initiatieven genomen om de samenwerking tussen GGZ, gemeenten, UWV, werkgevers en cliëntorganisaties te bevorderen. Zo hebben GGZ NL en UWV sinds 2012 een convenant, hebben de ministeries van SZW en VWS het project Mensenwerk gestart en is recent door het ministerie van SZW de financiële impuls stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen beschikbaar gesteld. Inmiddels wordt in 31 arbeidsmarktregio’s uitvoering gegeven aan de projectplannen om arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten door middel van samenwerking tussen partijen in het sociaal domein.

Kennis- en Participatiefestival

Tijdens het Kennis- en Participatiefestival krijgt u inzicht in de stand van zaken in de ontwikkelingen op dit terrein en wordt tijdens de workshops uitgebreid aandacht besteed aan de samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio’s: wat is daar bereikt en wat zijn de ambities voor de toekomst. Wat is (nog meer) nodig om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen en te houden en hoe geven we hieraan invullen?

Inschrijven

Schrijf alvast hier in. Begin maart wordt het programma gepubliceerd.

Beperkte deelname private partijen

Voor de bijeenkomst wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor het Kennis- en Participatiefestival een bevestiging van toelating.

Bron: https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/kennis-en-participatiefestival

Arnold en Daniël
Autoschade Hagen, Apeldoorn
Cor en Chantal
Cor Rijken Verpakkingen, Apeldoorn
Gerard en Anna
Exegi, Apeldoorn
Aisha & Carin
Vlindar, ’t Harde
Tjeerd & Pepijn
Crêpes & Smoothies, Deventer
Marieke & Siem
Bakkerij Nollen, Lochem
Peter & Mart
Haafkes Veldwachter, Deventer
Ryan & Mark
ACM Fleetforce, Putten
Klaasje & Jan
Auping, Deventer
Peter & Iwan
Burton Car Company, Zutphen
Maxim & Sander
van Celectric, Harderwijk

Neem via deze interactieve kaart contact op met de voor u dichtstbijzijnde accountmanager.Kaart zeewolde putten ermelo harderwijk nunspeet elburg apeldoorn epe olst-wijhe voorst deventer lochem zutphen brummen