Loondispensatie

 

Wanneer:  Een werkgever die een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst neemt (of heeft genomen), mag in sommige gevallen minder dan het wettelijk minimumloon (WML) uitbetalen. De werkgever kan hiervoor op elk moment een aanvraag loondispensatie indienen bij het UWV. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van:

  • Inzetbaarheid werknemer
  • Loondispensatie kan ½ jaar tot 5 jaar duren, verlenging is mogelijk.
Voorwaarden: 
  • Werknemer presteert door ziekte of handicap aantoonbaar minder in tempo;
  • Werknemer is een arbeidsgehandicapte jongere of heeft een Wajong-uitkering;
  • Overheids- en onderwijsinstellingen kunnen geen loondispensatie krijgen;
  • Arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of er sprake is van een duidelijk mindere arbeidsprestatie en welk % van het minimumloon betaald moet worden.
Aanvragen: www.uwv.nl