Nieuws

Sociaal ondernemen, zo werkt het.

 •   FactorWerk wenst alle partners, collega’s, ondernemers, werkzoekenden de allerbeste wensen voor 2020! In de waan van de dag is het verleidelijk om steeds maar door te gaan. … maar even stilstaan bij belangrijke vragen, zoals: hoever zijn we op koers? Waar doen we het...

 • Taart en blije gezichten bij de AH op Keizerslanden in #Deventer!  Duurzame baankansen, werkervaring en een leeromgeving, samen werken aan een #inclusievearbeidsmarkt. Dat is waar #AlbertHeijn én #FactorWerk gezamenlijk voor blijven gaan. De overeenkomst die vertegenwoordigers van Albert Heijn en de arbeidsmarktregio FactorWerk (waar #deventerwerktalent...

 • Vandaag 4 november  op de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt was het zover: de 35 nieuwe Regio’ s in Beeld zijn gepubliceerd! Dus ook de regio Stedendriehoek en de  NoordwestVeluwe. Download de samenvatting  en ontdek: – wat de kansen en uitdagingen zijn op de regionale arbeidsmarkt...

 • DOEN! Tijdens Techniek Doe Dag van Werkbedrijf Lucrato Kandidaten krijgen kans om technisch werk te ervaren De technieksector heeft werkzoekenden veel te bieden: afwisselend werk, een goed salaris en opleidingskansen. Toch heeft de sector te kampen met personeelstekorten. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)...

 • Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen.

 • GelreWerkt! is samen met nog tien projecten in Nederland genomineerd voor de ESF-Award. De reden voor de nominatie is dat GelreWerkt! een succesvolle werkwijze heeft die bijdraagt aan een nieuwe toekomst voor statushouders.

 • Vandaag is de aanvraag van het actieplan ‘Perspectief op Werk’ voltooid. Voorzien van handtekeningen van de bestuurders van FactorWerk, Mark Sandmann, voorzitter en Pascal Hulsegge, bestuurder ondernemersgeledingen, is het plan ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Zoek jij een uitdagende communicatieklus? Zet je dan in als communicatieadviseur voor de netwerkorganisatie FactorWerk, het regionale werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Het gaat om een nieuwe functie, die je zelf mede vormgeeft.

 • Extra kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren creëer je door samenwerking. Sociaal werkbedrijf Lucrato, Aventus Entreeschool en de gemeente Apeldoorn trekken hiervoor samen op. Gezamenlijk realiseren ze voor jongeren in een kwetsbare positie een opleiding, een diploma en werk.

 • Technologie inzetten om mensen met een beperking te laten werken en werk op een hoger niveau te doen. Harry de Boer van TNO en de Kennisalliantie Inclusie & Technologie (KIT) en Gerrie van Sunder, directeur van sociaal werkbedrijf Lucrato in Apeldoorn, zijn voorvechters van 'inclusieve technologie'. Met succes: steeds meer partijen tonen interesse in dit gedachtegoed.

 • Opleiding als sleutel naar werk, daar gaan FactorWerk en Randstad Vakschool zich gezamenlijk hard voor maken. Om deze samenwerking te bekrachtigen, heeft Menno Helderman, Randstad Vakschool en Pascal Hulsegge, bestuurslid FactorWerk de alliantie tijdens een kennisbijeenkomst van FactorWerk getekend. Randstad verbindt zich met Randstad Vakschool aan FactorWerk, arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe via het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad. De afspraken die de alli

 • Op 18 april hebben de Bedrijvenkring Elburg, Blaauw Perioverf en de gemeente Elburg het 100banenplan en daarmee ook de Schildersklas feestelijk afgesloten. Eind 2017 is het 100banenplan van de Bedrijvenkring Elburg van start gegaan. Door dit plan is een mooie samenwerking ontstaan tussen de Bedrijvenkring Elburg en de gemeente. Een mooi resultaat van deze samenwerking is de Schildersklas. Via het project Schildersklas is samen met Blaauw Perioverf en het Nuborgh College een leerlijn ontwikkeld v

 • De pilot Zichtbaar in Werk verzamelt en deelt kennis, ervaringen en expertise over werken met een visuele beperking en het begeleiden naar werk naar een duurzame positie op de arbeidsmarkt. Bas Brons - Agoog (SPH) en gecertificeerd NLP Master Coach bij BBCoaching – werkte mee aan een filmportret waarin hij laat zien dat het prima kan: werken met een visuele beperking.

 • A.S. Watson Benelux, de moedermaatschappij van Kruidvat en Trekpleister heeft begin november met 33 arbeidsmarktregio’s, ook met onze arbeidsmarktregio FactorWerk, een overeenkomst ondertekend waarin zij afspreken zich in te zetten voor een sterke vereenvoudiging van de werving van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad Arbeidsmarkt heeft dit proces begeleid. A.S. Watson is met dit initiatief de eerste landelijk opererende werk

 • De nationale verkiezing begint met 42 studenten uit heel Nederland. Ze moeten 4 challenges uitvoeren. Een vakjury bepaalt wie de uiteindelijke winnaar wordt. Voor Aventus doet dit jaar Valmira Selmani mee. Als studente Marketing & Communicatie is ze een echte held. Ze is de eerste dove studente die haar mbo-opleiding op Aventus volgt.

 • Tussen eind 2012 en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. De doelstelling voor heel 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen.

 • Op 15 juni schreef het kabinet een brief om de kamer te informeren over de inzet van het kabinet om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

 • Met de nieuwe checklist Dé MATCH kunnen werkgevers en recruiters eenvoudig nagaan in welke mate een blinde of slechtziende, talentvolle kandidaat past in de werkomgeving van een aangeboden vacature. Lees meer

 • Voor mensen met lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen en een lagere opleiding dan gemiddeld is het vaak moeilijk zelfstandig een baan te vinden en te behouden. Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie weet uit ervaring dat inclusief werken loont en wil graag de arbeidsparticipatie van deze mensen vergroten. Hoe zij zicht hiervoor hebben ingezet kun je lezen in het jaarverslag 2017.

 • De komende jaren blijft de werkgelegenheid in de bouwsector groeien. Door de gunstige economie worden er meer woningen gebouwd. Bouwbedrijven hebben hierdoor volop werk. Tegelijk zorgt dit ook voor toename van personeelstekorten. Tijdens de economische crisis is de instroom van jongeren vanuit het

 • Ook in het vierde kwartaal van 2017 hebben de werkgevers in de marktsector de doelen uit de Banenafspraak behaald. Dat blijkt uit de trendrapportage over het vierde kwartaal 2017, die het UWV op 30 april publiceerde.

 • Geheel gewijd aan psychische kwetsbaarheid en werk, is door journalist/tekstschrijver Annemiek Onstenk onlangs het magazine Qracht 500 uitgebracht. Qracht 500 bevat honderd portretten van mensen met psychische problemen. Veel van hen willen werken.

 • De data voor de Harrie training voor de Stedendriehoek zijn bekend: woensdag 17 april en woensdag 22 mei 2019

 • Op donderdagmiddag 19 april organiseerde FactorWerk een speeddate voor 50-plussers. Dit is op zich niet bijzonder maar de wijze waarop wel.

 • Na de komst van de Participatiewet en de decentralisaties in het sociale domein zagen vele werkgevers een flinke uitdaging op zich afkomen. Wat als alle gemeenten de regels op een eigen manier zouden gaan interpreteren? Welke administratieve last zou dat opleveren?

 • In de arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noord Veluwe draait een project voor het begeleiden van jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar met een visuele handicap in hun zoektocht naar werk. Vanuit ‘Zichtbaar in Werk’ zijn instrumenten beschikbaar voor ondersteuning bij het zoeken naar geschikt werk en ook voor begeleiding op de werkplek. Sinds de participatiewet (2015) van kracht is

 • Nadat eerder het digitale loket van het Ondernemershuis Apeldoorn was geopend, zijn vanaf maandag 19 maart a.s. de deuren van het Ondernemershuis daadwerkelijk geopend. Apeldoornse ondernemers en overheidsinstellingen staan hier ondernemers te woord met vragen rondom onder andere financiën, marketing, sales en juridische zaken.

 • Voor de pilot Zichtbaar in werk is de nieuwe website www.zichtbaarinwerk.nl deze week live gegaan. Op deze website vind je kennis, informatie en ervaringen over werken met een visuele beperking in het reguliere arbeidsproces. De website ontwikkelt zelf geen nieuwe kennis en informatie. Ze brengen bestaande online informatie bijeen via links naar de bron. Er zijn namelijk al vele organisaties die vanuit hun rol of expertise bruikbare informatie publiceren op hun websites.

 • De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO is een initiatief vanuit Leren en Werken en wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO biedt ook informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

 • De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Arnold en Daniël
Autoschade Hagen, Apeldoorn
Cor en Chantal
Cor Rijken Verpakkingen, Apeldoorn
Gerard en Anna
Exegi, Apeldoorn
Aisha & Carin
Vlindar, ’t Harde
Tjeerd & Pepijn
Crêpes & Smoothies, Deventer
Marieke & Siem
Bakkerij Nollen, Lochem
Peter & Mart
Haafkes Veldwachter, Deventer
Ryan & Mark
ACM Fleetforce, Putten
Klaasje & Jan
Auping, Deventer
Peter & Iwan
Burton Car Company, Zutphen
Maxim & Sander
van Celectric, Harderwijk

Neem via deze interactieve kaart contact op met de voor u dichtstbijzijnde accountmanager.Kaart zeewolde putten ermelo harderwijk nunspeet elburg apeldoorn epe olst-wijhe voorst deventer lochem zutphen brummen