Onderwijs als oplossing voor regionale tekorten op arbeidsmarkt

Krachtige samenwerking tussen UWV, gemeenten, werkveld en Aventus in regio Stedendriehoek wordt steeds effectiever. Met nu een gezamenlijk initiatief voor de zorg. De afgelopen jaren is er tussen de verschillende partijen een echte netwerkorganisatie ontstaan die steeds intensiever met elkaar is gaan samenwerken. Uitgangspunt voor allen is de gemeenschappelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het opleiden, begeleiden en aan werk helpen van (kwetsbare) jongeren en volwassenen. Ook het tekort aan arbeidskrachten in de regio staat op de gemeenschappelijke agenda. Want alleen samen kunnen effectievere en werkbare oplossingen voor de regio ontwikkeld worden.

Unieke oplossing voor tekort in de regio
De komende jaren blijft er in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe, net als in de rest van het land, een tekort bestaan aan verzorgenden IG (individuele gezondheidszorg) en verpleegkundigen. Als eerste in Nederland werken alle betrokken partijen (gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, UWV, regionale zorginstellingen, WGV Z&W en Aventus) samen om zoveel mogelijk mensen met een andere beroepsachtergrond richting deze (kans)beroepen op te leiden. De 10 zorginstellingen in de Stedendriehoek, waaronder Carinova, Atlant en Sutfene, participeren in dit traject. Gideon Alewijnse, voorzitter college van bestuur Aventus: “Dit is een unieke samenwerking die energie geeft aan de hele regio en waar wij als Aventus in overleg met zorgwerkgevers zoeken naar maatwerk met een duurzaam karakter.”

Over het traject
Het traject begint met een tiendaagse opleiding basiszorg en een stage bij een deelnemende zorginstelling. Kandidaten die de opleiding basiszorg succesvol afronden, kunnen direct daarna aan de slag bij een zorginstelling. Zij volgen dan een BBL-traject Verzorgende IG (mbo niveau 3) of Verpleegkunde (mbo niveau 4) en krijgen een arbeidscontract bij de instelling. Het traject is bedoeld voor zij-instromers: volwassenen die graag aan de slag willen in de zorg en zich hiervoor willen laten omscholen. De belangstelling voor het traject is overweldigend: Donderdag 6 april was de aftrap van het scholingstraject met een wervingsbijeenkomst. Ruim 200 belangstellenden gingen op speeddate met de werkgevers om daarmee in aanmerking te komen voor één van de 55 beschikbare opleidingsplekken.

Ambitie van de regio is vastgelegd in het partnership FactorWerk
Al jaren weten de betrokken instanties (overheid, werkveld en onderwijs) in de regio elkaar te vinden, sinds een jaar binnen de netwerkorganisatie FactorWerk. In moeilijke tijden zijn de banden steeds verder aangehaald. Nu de markt weer aantrekt, werpt deze samenwerking zijn vruchten af en willen de partijen de huidige uitdagingen in de regio, zoals het tekort aan arbeidskrachten in bijvoorbeeld de techniek, gezamenlijk oplossen.  Ook andere projecten staan hoog op de gemeenschappelijke agenda: inburgering en werk voor statushouders, kwetsbare jongeren weer naar school en BBL-onderwijs voor volwassenen.

Meer informatie vindt u op: www.aventus.nl/basiszorg

Arnold en Daniël
Autoschade Hagen, Apeldoorn
Cor en Chantal
Cor Rijken Verpakkingen, Apeldoorn
Gerard en Anna
Exegi, Apeldoorn
Aisha & Carin
Vlindar, ’t Harde
Tjeerd & Pepijn
Crêpes & Smoothies, Deventer
Marieke & Siem
Bakkerij Nollen, Lochem
Peter & Mart
Haafkes Veldwachter, Deventer
Ryan & Mark
ACM Fleetforce, Putten
Klaasje & Jan
Auping, Deventer
Peter & Iwan
Burton Car Company, Zutphen
Maxim & Sander
van Celectric, Harderwijk

Neem via deze interactieve kaart contact op met de voor u dichtstbijzijnde accountmanager.Kaart zeewolde putten ermelo harderwijk nunspeet elburg apeldoorn epe olst-wijhe voorst deventer lochem zutphen brummen