Participatieplaats

 

Doel:  Het gaat hierbij om onbeloonde additionele werkzaamheden voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door plaatsing bij een onderneming mogen de concurrentie verhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed. Deze voorziening kan niet worden aangeboden aan werkzoekenden tot 27 jaar.
Duur: De duur van een participatieplaats is (in beginsel) 2 jaar. Andere vormen van werken met behoud van uitkering tellen ook mee voor de maximale duur van 2 jaar. Dit is geregeld in artikel 10a van de Participatiewet. Als een werkzoekende eerst een half jaar werkt met behoud van uitkering, kan hij daarna nog maar 1,5 jaar op een participatieplaats werkzaamheden verrichten. Hierop zijn een aantal uitzonderingen die zijn geregeld in artikel 10a lid 3 van de wet, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op werk bij degene bij wie de werkzaamheden worden verricht.
Kosten: Omdat de uitkering wordt doorbetaald zijn er voor de participatieplaats geen extra kosten. Om de voortgang te bewaken en waar mogelijk doorstroom naar andere vormen van participatie mogelijk te maken wordt regelmatig de voortgang geëvalueerd.
Aanvragen: Naam gemeente, contactpersoon en e-mailadres

 

Overige informatie

Waarom participatieplaats inzetten?
Maximale tijdsduur
Wat zijn de mogelijkheden i.c.m. scholing?
Wat zijn de mogelijkheden i.c.m. een een premie?