Plaatsingsfee

 

Wat: Heeft een intermediair (bijvoorbeeld een uitzendbureau of een re-integratiebureau) een werkzoekende van 50 jaar of ouder begeleid naar een baan, dan kan deze na 3 maanden een plaatsingsfee aanvragen. De plaatsingsfee is een subsidie.
Wanneer:  Een intermediair (bijvoorbeeld een uitzendbureau of een re-integratiebureau) een werkzoekende van 50 jaar of ouder begeleid naar een baan, dan kan deze na 3 maanden een plaatsingsfee aanvragen. De plaatsingsfee is een subsidie. De hoogte van de plaatsingsfee hangt af van de duur van het dienstverband. Hoe langer het dienstverband, hoe hoger de plaatsingsfee.
Voorwaarden: 
  • De intermediair heeft de werkzoekende begeleid naar een baan.
  • De eerste werkdag was op of na 1 oktober 2013.
  • De werkzoekende heeft een WW-uitkering en was 50 jaar of ouder op de eerste werkdag.
  • De werkzoekende heeft gewerkt voor de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal 12 uur per week, voor minimaal 3 maanden.
  • De werkzoekende heeft iedere maand gewerkt.
  • De regeling is tijdelijk en geldt voor arbeidscontracten die uiterlijk op 30 september 2016 ingaan.
Hoogte:  
  • Blijft de werknemer 3 maanden in dienst? Dan is de plaatsingsfee € 300.
  • Is de werknemer 6 maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst via dezelfde intermediair? Dan kunt u als intermediair een vervolgaanvraag doen voor een extra plaatsingsfee van € 700.
  • Is de werknemer 12 maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst via dezelfde intermediair? Dan kunt u als intermediair een tweede vervolgaanvraag doen voor een plaatsingsfee van € 500.
Aanvragen: www.uwv.nl/50plus (plaatsingsfee)
NB: De intermediair kan de plaatsingsfee aanvragen voor werkzoekenden die op of na 1 oktober 2013 zijn begonnen met werken. Dit met het formulier Aanvraag plaatsingsfee. Een eerste of tweede vervolgaanvraag vraagt de intermediair aan met het formulier Vervolgaanvraag plaatsingsfee.