Het Coronavirus heeft in een hele korte tijd gezorgd voor een nieuwe realiteit. Op het ogenblik is er als gevolg van de getroffen maatregelen veel uitval van productie en als gevolg daarvan een oplopende werkloosheid. Er zijn ook sectoren, zoals de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, voedselketen, sommige bouwbedrijven, techniek die zitten te springen om mensen.

Vraag en aanbod

De uitdaging is om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod elkaar weten te vinden, zodat het werk in deze vaak cruciale beroepen door kan gaan en mensen zoveel mogelijk aan het werk kunnen blijven. Met het initiatief dat werkgevers, VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, UWV, VNG, gemeenten, vakbonden, private intermediairs, SBB, MBO-Raad en de ministeries van SZW en OCW hebben genomen door een platform voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod op te richten.

Het platform heet NLwerktdoor.nl en is nu in de lucht. Werkgevers kunnen hier terecht met hun vraag en hun aanbod naar personeel in (cruciale) functies. Ook worden meerdere regionale en sectorale initiatieven die ontstaan met elkaar verbonden.

Samenwerkende partners

De vraag van werkgevers wordt doorgeleid naar de samenwerkende partners en de Werkgeversservicepunten op regionaal niveau, die verantwoordelijk zijn voor de arbeidstoeleiding. Deze partijen – UWV, werkgevers, vakbonden, gemeenten en onderwijsinstellingen – hebben in 2019 en 2020 in alle 35 arbeidsmarktregio’s een werkende samenwerking gerealiseerd in het kader van Perspectief op Werk.

De opgave voor de samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio wordt in de komende periode breder; van het benutten van de hoogconjunctuur voor mensen die zonder hulp niet aan het werk komen, naar ook snel matchen op cruciale functies in deze crisistijd. Om een snelle match mogelijk te maken, ligt de nadruk vooral op de mensen die recent werkloos zijn geworden en werk zoeken. Het blijft de insteek om (ook) verder te gaan met de matching van mensen die niet zelfstandig aan het werk komen. Daarnaast blijft het belangrijk vakmensen te blijven opleiden voor nu en de arbeidsmarkt van morgen. Daarom gaan bedrijfsleven, beroepsonderwijs en de overheid extra inzetten op leerbanen. Meer weten? Check NLwerktdoor.nl