Premiekorting arbeidsgehandicapten (wel in doelgroepregister en wel in dienst bij werkgever)

 

Wanneer: Wanneer de werknemer in dienst treedt bestaat er recht op maximaal 3 jaar premiekorting.

 • Werkgever krijgt maximaal € 7.000,00 premiekorting bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week.
 • Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week, wordt de premiekorting evenredig verlaagd.
Voorwaarden: De werkgever neemt nieuwe werknemer aan met ene ziekte of arbeidshandicap en er is sprake van één van de volgende situaties:

 1. De werknemer heeft recht op een Wia-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering);
 2. De werknemer is voor 1 januari 2015 geïndiceerd of heeft voor die datum een nog geldige indicatiebeschikking gekregen op grond van artikel 11 van de Wet Sociale Werkvoorziening;
 3. De werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of handicap problemen bij het volgen van onderwijs . Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep behoort.
 4. De werknemer is jonger dan 18 jaar, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap problemen bij het volgen van onderwijs, en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep behoort.
 5. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer vastgesteld dat er tegelijkertijd wordt voldaan aan de volgende vier voorwaarden:
 1. De werknemer was op de 1ste dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering;
 2. De werknemer was 13 weken voor het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever(s) die hij had topen hij ziek werd;
 3. De werknemer was op de 1ste dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
 1. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer vastgesteld dat er tegelijkertijd wordt voldaan aan de volgende vier voorwaarden:
 1. De werknemer was op de 1ste dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering;
 2. De werknemer was 13 weken voor het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever(s) die hij had topen hij ziek werd;
 3. De werknemer was op de 1ste dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
 4. De werknemer komt bij de werkgever in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.
 1. De werknemer was voor 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de wet REA. Voorwaarde is wel dat hij, toen hij in dienst kwam, arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA was (of was geweest als de wet REA niet was ingetrokken ). Het gaat om hier bijvoorbeeld om een werknemer die recht had op een WAO-uitkering of Was-uitkering toen hij in dienst kwam.

In al deze situaties kan de werkgever de premiekorting toepassen zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt heeft.

Let op:  Er bestaat geen recht op de premiekorting:

 • Samenloop met premiekorting oudere werknemer is niet mogelijk (premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen).
 • Voor kandidaten in het Landelijk Doelgroepenregister gelden andere bepalingen;
 • Geen premiekorting voor een volledig gesubsidieerde Wsw-werkplek (art. 2 dienstbetrekking); rest met Wsw indicatie of begeleid werken wel.
Aanvragen: www.belastingdienst.nl
Informatie: www.uwv.nl