Premiekorting bij ouderen vanaf 56 jaar Mobiliteitsbonus

 

Doel:  Het vergroten van de kans op reguliere arbeid voor ouderen.
Wat: Werkgever krijgt maximaal € 7.000,00 premiekorting, maximaal 3 jaren, uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week, wordt de premiekorting evenredig verlaagd.
Wanneer:  
  • Iedereen boven de 56 jaar zonder werk, 1 dag uitkering is voldoende
  • WWB, WW en alle ongeschiktheidsuitkeringen
  • Doelgroepverklaring van UWV of Gemeente (WWB) toevoegen aan loonadministratie
Aanvragen: www.belastingdienst.nl 
Informatie: www.uwv.nl/50plus 

 

Extra uitleg

Een werkgever die een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt, kan een verlaging van sociale premies vragen. Het betreft een korting op de WIA/WAO- en WW-premie.

De premiekorting oudere werknemer bedraagt maximaal € 7000,- op basis van een werkweek van 36 uur gedurende het volledige kalenderjaar. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week of bestaat de dienstbetrekking niet het hele kalenderjaar, dan bestaat recht op evenredig minder premiekorting. De premiekorting kan de werkgever maximaal drie jaar toepassen, zolang de dienstbetrekking met de werknemer bestaat. De werkgever past de premiekorting zelf toe in de loonaangifte.

Aanvraag indienen bij de belastingdienst

De werkgever moet de aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Bij die aanvraag moet de werkgever een verklaring van de uitkerende instantie voegen. Iedere medewerker van de gemeentelijke Sociale Dienst met toegang tot de systemen, waarin hij kan controleren, of de klant inderdaad een uitkering van de gemeente ontvangt of ontving, is bevoegd de verklaring af te geven.

Mocht een werkgever of een klant om een dergelijke verklaring vragen, dan moet het document geprint, met de hand ingevuld en ondertekend worden.