Premiekorting Jongeren

 

Wanneer:  Als de werkgever een werknemer i dienst neemt in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar, kan hij in aanmerking komen voor de premiekorting jongere werknemers. De korting geldt tijdelijk tot 1 januari 2018 en is maximaal € 3.500,00 per werknemer per jaar.
Voorwaarden: 
  • De werknemer had recht op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet voordat hij in dienst kwam.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 32 uur per week (tot 1 juli 2015) en tenminste 24 uur (na 1 juli 2015) met een duur van tenminste 6 maanden.
  • Doelgroepverklaring van UWV of Gemeente (WWB) toevoegen aan loonadministratie.
Let op:   Géén recht:

  • Samenloop met premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is niet mogelijk (premiekorting arbeidsgehandicapte medewerker toepassen);
  • De werkgever krijgt van de gemeente voor de werknemer een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet.
Aanvragen: www.belastingdienst.nl
Informatie: www.uwv.nl/50plus