Regio in Beeld

Vandaag 4 november  op de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt was het zover: de 35 nieuwe Regio’ s in Beeld zijn gepubliceerd!

Dus ook de regio Stedendriehoek en de  NoordwestVeluwe.

Download de samenvatting  en ontdek:

– wat de kansen en uitdagingen zijn op de regionale arbeidsmarkt zijn

– waar de komende jaren personeelstekorten blijven

– welke vaardigheden worden gevraagd in de toekomst

– wat doen regionale arbeidsmarktpartijen eigenlijk doen voor werkgevers en werkzoekenden

Regio in Beeld geeft voor de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe deze samenvatting:
·         Het aantal banen stijgt volgend jaar verder in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe.
·         De banengroei is in 2020 wel kleiner dan in 2019. In beide jaren samen komen er ruim 7.000 werknemersbanen bij.
·         Ondanks de aanhoudende personeelstekorten zoeken nog steeds veel mensen (meer) werk.
·         Kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt.
·         Hierdoor blijven personeelstekorten bestaan, bijvoorbeeld in techniek, ICT, zorg en onderwijs.
·         Doordat werk verandert, is een leven lang leren en ontwikkelen een noodzaak voor werkzoekenden en werkenden. Ook werkgevers hebben hier baat bij.
·         Arbeidsmarktpartijen stimuleren dit via onder andere het regionale Servicepunt Leren en Werken en leerwerktrajecten.
·         Ook bijvoorbeeld ontmoetingen en matching op basis van competenties dragen bij aan duurzaam werk.

Hier kan je de samenvatting downloaden en  lezen.