Taart en blije gezichten bij de AH op Keizerslanden in Deventer!  Duurzame baankansen, werkervaring en een leeromgeving, samen werken aan een inclusievearbeidsmarkt. Dat is waar AlbertHeijn én FactorWerk gezamenlijk voor blijven gaan. De overeenkomst die vertegenwoordigers van Albert Heijn en de arbeidsmarktregio FactorWerk (waar deventerwerktalent en UWVStedendriehoek en UWVNoordwestVeluwe in mee participeert) is vandaag weer voor 2 jaar verlengd verlengd. Reden voor een feestje! Hier liggen 17 Albert Heijn winkels, waar in totaal 46 participanten werken. De samenwerking tussen UWV, gemeenten en Albert Heijn gaat super in deze regio en daar mogen we best eens bij stil staan! Zo kunnen we nog meer mensen een kans geven, zodat er nog meer mensen zoals Elif (dame in het zwart, in het midden) een contract krijgen en mee kunnen participeren op de arbeidsmarkt.