Scholingsvoucher

 

Wat:  De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding van maximaal 1 jaar. De hoogte ervan is maximaal € 1.000 (inclusief btw). Dit bedrag is een bijdrage in alle kosten die bij de opleiding horen. Als de werkzoekende slaagt, krijgt hij een erkend diploma of certificaat.
Wanneer:   Kandidaat heeft een WW-uitkering, is 50 jaar of ouder, heeft nog niet eerder gebruikgemaakt van deze regeling en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • De opleiding leidt de werkzoekende op voor een beroep waarvoor veel vacatures zijn in zijn regio of;
  • De opleiding maakt zijn kans op werk groter. Op het aanvraagformulier moet de werkzoekende aangeven waarom dit zo is of;
  • Een werkgever heeft de werkzoekende een baan aangeboden voor ten minste 3 maanden, maar hij heeft een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren. De werkgever neemt de werkzoekende in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt, maar minimaal 12 uur per week of;
  • De werkzoekende wilt met een ervaringscertificaat bewijzen dat hij geschikt is voor werk bij een toekomstige werkgever. En daarom wilt hij een traject starten. Het ervaringscertificaat wordt afgegeven door een erkend bureau of;
  • De werkzoekende gaat zich vestigen als zelfstandige en een opleiding zal zijn kans op succesvol ondernemerschap vergroten. Op het aanvraagformulier moet hij aangeven waarom dit zo is.

Krijgt de werkzoekende via een andere regeling ook een vergoeding voor de opleiding waarvoor hij deze scholingsvoucher wil gebruiken? En zijn de kosten van de opleiding hoger dan die vergoeding? Dan kan de scholingsvoucher deze kosten aanvullen. De werkzoekende kan dit aangeven op het aanvraagformulier.

Aanvragen: www.uwv.nl/50plus (scholingsvoucher)
NB: De aanvraag Scholingsvoucher moet uiterlijk 2 weken na de eerste opleidingsdag door UWV ontvangen zijn.
Toelichting: Kijk op Overheid.nl voor de volledige tekst van de Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen.