Subsidie voor aanpassingen werkplek

Werknemer nieuw in dienst bij werkgever (UWV)

Hoogte: De hoogte van de subsidie is afhankelijk van:

 • Drempelbedragen, afhankelijk van de hoogte van het salaris van de werknemer
 • Lager dan 50% van het wettelijk minimumloon of hoger dan 50% van het wettelijk
Voorwaarden:
 • Extra kosten voor een werknemer met een ziekte of handicap om zijn werk mogelijk te maken
 • Gaat om niet-meeneembare hulpmiddelen voor werknemer
 • Werknemer krijgt contract voor minimaal 6 maanden
 • Kosten zijn hoger dan genoemde drempelbedragen. Dit bedrag hangt af van het loon en van de aard van de beperking
Aanvragen: www.uwv.nl

Werknemer al in dienst bij werkgever (UWV)

Hoogte:  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van:

 • Drempelbedragen, afhankelijk van de hoogte van het salaris van de werknemer
 • Lager dan 50% van het wettelijk minimumloon of hoger dan 50% van het wettelijk
Voorwaarden:
 • Extra kosten voor een werknemer met een ziekte of handicap om zijn (weer) werk mogelijk te maken
 • Gaat om niet-meeneembare hulpmiddelen voor werknemer
 • Werknemer heeft contract voor minimaal 6 maanden
 • Kosten zijn hoger dan genoemde drempelbedragen. Dit bedrag hangt af van het loon en van de aard van de beperking
Aanvragen: www.uwv.nl