Tegemoetkoming bedrijfskosten

Wat houdt de premiekorting voor de doelgroep banenafspraak in?

Als een werknemer tot de doelgroep banenafspraak behoort hebben werkgevers recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, ook wel mobiliteitsbonus genoemd (hierna: premiekorting doelgroep banenafspraak).

De premiekorting is een extra stimulans voor werkgevers om iemand uit de doelgroep in dienst te nemen. De redenering is dat naast loonkosten er voor bedrijven veelal ook andere kosten verbonden zijn aan een werkplek. Deze kosten worden bij een beperkte loonwaarde van de werknemer slechts gedeeltelijk terugverdiend met de productie van de werknemer.

De premiekorting bestaat voor de periode 2016 tot en met 2020.

Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl (Handboek loonheffingen 2016).

Hoe hoog is de premiekorting en hoe lang kan zij worden verstrekt?

De premiekorting banenafspraak bedraagt maximaal 2000 euro op basis van een werkweek van 36 uur gedurende het volledige kalenderjaar. Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, of bestaat de dienstbetrekking niet het hele kalenderjaar, dan is er sprake van evenredig minder premiekorting. De premiekorting kan een werkgever maximaal drie jaar toepassen, zolang de dienstbetrekking met de werknemer bestaat.

Kan de premiekorting samengaan met loonkostensubsidie?

Ja, een werkgever kan zowel loonkostensubsidie als premiekorting krijgen. Wel is de duur van de premiekorting maximaal drie jaar.

Hoe komt de werkgever in aanmerking voor de premiekorting?

De premiekorting kan de werkgever toepassen via de loonaangifte door de indicatie voor de betreffende premiekorting in de loonaangifte op Ja te zetten (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). Via de regelhulp premiekortingen kan een werkgever eenvoudig nagaan of recht op premiekorting doelgroep banenafspraak bestaat. De regelhulp premiekortingen is beschikbaar via http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting