Inclusief ondernemen toolbox2020-05-02T19:21:16+00:00

Inclusief ondernemen toolbox

Informatie en antwoord op vragen voor werkgevers die streven naar inclusief werkgeverschap.

Spoorboekje

Een volledig overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken.

[download het boekje]

Functiecreatie

Stel, u wilt iemand met een arbeidsbeperking aannemen, maar u weet niet goed wat u hem of haar kunt laten doen. Wij begeleiden u graag bij het creëren van een nieuwe functie voor iemand met een arbeidsbeperking. Hoe?

[download de brochure]

Loonkostensubsidie

Bekijk de mogelijkheden en laat u adviseren over de maximale loonkostensubsidie.

[ download de brochure]

[ bereken loonkostensubsidie ]

Jobcoaching

Bekijk de mogelijkheden om uzelf en uw aanstaande medewerker te laten begeleiden.

[ download de brochure] [ aan de slag programmaraad]

No-riskpolis

U kunt bij geval van ziekte een beroep doen op de no-riskpolis. Een extra reden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

[ download de brochure]

Loondispensatie

Een werknemer met een Wajong-uitkering levert u mogelijk loondispensatie op. Een extra reden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

[ download de brochure]

Harrie training

Stichting Harrie leidt medewerkers op om collega’s met een arbeidsbeperking goed te kunnen begeleiden. Tijdens de tweedaagse training (bekijk de trainingsdata) leren collega’s praktische vaardigheden. Harrie staat voor hulpvaardig, alert, rustig, realistisch, instruerend en eerlijk. Lees meer over de training..

[ download brochure ]

[ alle data ]

Roadmap

grote werving

Wil je aan de slag met grote werving? Gebruik dan de roadmap die helpt om een groot aantal mensen (10+) in te zetten bij werkgevers. Deze roadmap is samen met De Normaalste Zaak, Post NL, Mainfreight, P-direct en een aantal arbeidsmarktregio’s ontwikkeld door Lysias Advies i.s.m. de als onderdeel van de leeragenda Perspectief op Werk.

[ Download hier de Roadmap met de 6 stappen ]

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument e´n keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. De PSO is in samenwerking met TNO, PSO-Nederland en de markt ontwikkeld, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

[ meer info ]

Apeldoorn Scoort

Apeldoorn Scoort is een social community van en voor sociaal bewogen ondernemers. Zij zetten hun netwerk en expertise in om deuren te openen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen vormen zij de ‘kruiwagen’ naar werk. Teams uit Apeldoorn, Epe en Voorst strijden om zoveel mogelijk sociale impact te realiseren. Hun acties en scores delen zij op het platform apeldoornscoort.nl.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Een werknemer met een arbeidsbeperking

Wat betekent dat voor u als werkgever?

Hieronder vindt u een aantal brochures (pdf-bestanden) over werknemers met een specifieke beperking.
De brochures geven een goed beeld van wat het betekent voor het werk als u een werknemer met een bepaalde beperking in dienst heeft of neemt:

[ bekijk alle brochures ]

Werknemer met psychische aandoening

Mensen met psychische aandoeningen willen gewoon meedoen en werken. De Programmaraad biedt de Routekaart psychische aandoeningen en werk aan, vanuit de overtuiging dat in de meeste gevallen werk bijdraagt aan het herstel en dus goed is voor mensen met een psychische aandoening.

[ Routekaart]

Regio in beeld

Regio in Beeld geeft u per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast vindt u er informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. #UWV

[ bekijk de regio in beeld]

Leren en Werken

In de huidige arbeidsmarkt is het van belang dat mede-werkers zich blijven ontwikkelen. Scholing is hierbij onmisbaar. Leren en Werken biedt onafhankelijk advies over o.a. opleidingen en subsidies.

[ naar leren en werken]

Jobcarving

Jobcarving is een methode om functies of banen te scheppen die specifiek passen bij een kandidaat. Het gaat om mensen die om verschillende redenen niet aansluiten bij de vacatures op de arbeidsmarkt. Jobcarving kent twee trajecten die beide uitgaan van toegevoegde waarde voor de werkgever:

1.starten bij een vacature:

is te gebruiken als de kandidaat niet geheel past. Hierbij wordt gekeken hoe de vacature is aan te passen aan de mogelijkheden van de kandidaat.

3.Starten bij het zittend personeel:

hierbij worden taken afgesplitst en wordt een nieuwe functie gemaakt voor een specifieke kandidaat

Praatplaat

Met deze praatplaat kunt u op ongedwongen wijze het gesprek aan met collega’s en management.

[ aan de slag ]

Blijf op de hoogte

Nieuws

Ik wil meer lezen