In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten heeft het kabinet met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen te creëren voor mensen met een beperking. Het kennnisdocument hierover is geactualiseerd. We zetten de wijzigingen op een rijtje.

In 2013 hebben de sociale partners en het kabinet in het sociaal akkoord afgesproken dat er 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De afspraken en veelgestelde vragen zijn vastgelegd in het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze update van het kennisdocument vervangt het document uit 2018.

Wijzigingen onder elkaar

De staatssecretaris van SZW heeft aangekondigd dat zij de Wet banenafspraak wil gaan vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging wordt gerealiseerd via een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is nog in voorbereiding

De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:

  • De opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. (pagina’s 5, 17, 26 en 29).
  • De mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. UWV beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan wordt (pagina’s 13 en 16).
  • De verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd (pagina’s 13 en 16).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/documenten/publicaties/2015/03/06/kennisdocument