Vergoeding Scholingskosten

 

Doel:  De gemeenten en het UWV werken samen met o.a. de regionale onderwijsinstellingen. Onderdeel van het re-integratietraject kan scholing of een training zijn. Wanneer scholing bijdraagt aan een betaalde baan kan het zijn dat het UWV of de gemeente (een gedeelte van) deze scholingskosten vergoeden. Dit betreft maatwerk en verschilt per gemeente. De huidige financieringsmogelijkheden anders dan door de gemeente gefinancierd voor scholing zijn; Onlinescholingsvoucher NCOI WW populatie, Stoof voucher, scholingsvoucher Zorg UWV. Daarnaast zijn er vanuit de landelijke overheid financieringsmogelijkheden voor werkzoekenden (studiefinanciering en levenlanglerenkrediet)  en werkgevers (zoals subsidie praktijkleren, Tel mee met Taal)
Wanneer:   Verschilt per aanvraag
Aanvragen: Verschilt per aanvraag, zie de site van Leren en Werken Stedenvierkant voor de meest actuele informatie.