Werken met behoud van uitkering

 

Doel:  Voor de werkzoekende gaat het hierbij om het opdoen van werkervaring dan wel het leren functioneren in een arbeidsrelatie bij een werkgever. De werkzoekende verricht arbeid met behoud van uitkering, maar zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij het werken met behoud van uitkering vindt namelijk geen loonbetaling plaats. Ook is de werkgever niet verplicht de werkzoekende een arbeidsovereenkomst aan te bieden.
Wanneer:   De werkzoekende heeft een uitkering volgens de Participatiewet en de gemeente geeft toestemming.
Voorwaarden:  Het mag de concurrentieverhoudingen niet verstoren (verdringing van reguliere arbeid)
Duur: Er is geen wettelijke termijn bepaald. In de gemeentelijke re-integratieverordening is daarom geregeld dat het een periode van drie maanden betreft die eenmalig kan worden verlengd met drie maanden.
Aanvragen: Naam gemeente, contactpersoon en e-mailadres