Ook in het vierde kwartaal van 2017 hebben de werkgevers in de marktsector de doelen uit de Banenafspraak behaald. Dat blijkt uit de trendrapportage over het vierde kwartaal 2017, die het UWV op 30 april publiceerde. 

Eind december 2017 hadden werkgevers uit de marktsector 25.643 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is meer dan de 23.000 banen, die in de Banenafspraak waren vastgelegd. Voor het vierde kwartaal 2017 betekent dit dat er netto 1856 banen bij kwamen. Zoals ook blijkt uit de ervaringen en voorbeelden op van ”Op Naar de 100.000 Banen” is dit resultaat behaald dankzij de inzet van werkgevers uit veel verschillende sectoren.

Bij de overheid hadden op het meetmoment 553 mensen uit de doelgroep een regulier dienstverband. Van de 10.772 banen via een uitzendcontract of detachering kan het UWV op dit moment nog niet onderscheiden of die voor markt- of overheidsopdrachtgevers meetellen. Alles bij elkaar waren er eind vorig jaar 36.968 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling was 33.000. Bij de jaarmeting 2017, die waarschijnlijk in juli zal verschijnen, volgen de definitieve cijfers.

Uit de trendrapportage blijkt ook dat er eind december 2017 200.452 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat zijn 47.287 mensen minder dan bij de nulmeting in december 2012. Het UWV verklaart de afname met name door de herbeoordeling van de Wajong die inmiddels is afgerond.